SUBSCRIBE TO GET 15% OFF CLICK

Credit Card Promotion

การเข้าร่วมโปรโมชั่น

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์พิมพ์ OL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรกับเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ LYN, Lyn around, Jelly Bunny และ Quinn
- จำกัดรับ K Point สูงสุด 40,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 160,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
- เฉพาะรายการใช้จ่ายทางออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมรายการและเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
- บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตรเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้​
- -ผู้มีสิทธิ์ได้รับ K Point เพิ่ม 20,000 คะแนน ต้องมียอดใช้จ่ายสูงสุด 100 ท่านแรก/ตลอดรายการ สะสมขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยกับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ
- คะแนน K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- คะแนน K Point ไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 และเว็บไซต์ของทางธนาคาร