ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด 15% คลิก

ฉันจะได้รับสินค้าเมื่อใด?

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับพื้นที่การจัดส่ง และช่วงเวลาในการจัดส่ง สำหรับการจัดส่งภายในประเทศ คุณจะได้รับสินค้าประมาณภายใน 1-3 วันทำการ

ช่องทางการจัดส่งในประเทศไทย:  

การจัดส่งแบบมาตราฐาน - ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท จะถูกคำนวณร่วมกับคำสั่งซื้อของคุณ (บริการจัดส่งฟรีเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป)

- กรณีพื้นที่จัดส่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1- 2 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งจะดำเนินการในวันทำการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้น หากคำสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันจะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป

- กรณีพื้นที่จัดส่งต่างจังหวัด เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งจะดำเนินการในวันทำการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้น หากคำสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันจะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป

ช่องทางการจัดส่งนอกประเทศไทย: (การจัดส่งสินค้าต่างประเทศ)

สำหรับทุกการสั่งซื้อโดยจะเป็นการจัดส่งแบบมาตราฐานเท่านั้น ระยะเวลาในการรับสินค้าขึ้นอยู่กับระยะทาง และประเทศปลายทาง

หมายเหตุ:

- เนื่องด้วยระเบียบการขนส่ง อาจทำให้สินค้าบางประเภทไม่สามารถจัดส่งออกนอกประเทศได้ เช่น น้ำหอม

- การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศอาจเกิดการล่าช้าจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออาจเกิดการล่าช่าในช่วงที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากตามเทศกาล

- ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีนำเข้าและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดำเนินการพิธีการทางศุลกากรในประเทศปลายทาง