ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด 15% คลิก

มีบริการจัดส่งในรูปแบบใดบ้าง?

มีบริการจัดส่งในรูปแบบใดบ้าง?
เรามีบริการจัดส่งสินค้าในรูปแบบ: การจัดส่งแบบมาตราฐาน (Standard Delivery) และการจัดส่งไปต่างประเทศแบบมาตราฐาน (International Delivery)

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับระยะทางขนส่ง หรือช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือก.

ช่องทางการจัดส่งในประเทศไทย:
การจัดส่งแบบมาตราฐาน - ค่าบริการจัดส่ง 50 บาท จะถูกคำนวณร่วมกับคำสั่งซื้อของคุณ

- กรณีพื้นที่จัดส่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 1- 2 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว

- กรณีพื้นที่จัดส่งต่างจังหวัด  เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ระยะเวลาการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งจะดำเนินการในวันทำการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้น หากคำสั่งซื้อเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันจะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป


ช่องทางการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ:
ค่าบริการจัดส่งสินค้าสำหรับที่อยู่นอกประเทศไทย ขึ้นอยู่กับโซนให้บริการ สำหรับทุกการสั่งซื้อโดยจะเป็นการจัดส่งแบบมาตราฐานเท่านั้น ระยะเวลาในการรับสินค้าขึ้นอยู่กับระยะทาง และประเทศปลายทาง

หมายเหตุ:
- เนื่องด้วยข้อระเบียบการขนส่งระหว่างประทเศ ทำให้สินค้าประเภทน้ำหอมและเครื่องสำอางค์ไม่สามารถจัดส่งออกนอกประเทศได้
- การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศอาจเกิดการล่าช้าจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรืออาจเกิดการล่าช่าในช่วงที่มีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากตามเทศกาล
- ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีนำเข้าและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดำเนินการพิธีการทางศุลกากรในประเทศปลายทาง